Sökning: "BSIVI"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet BSIVI.

  1. 1. Brandskydd Mariefreds innerstad, Inventeringsresultat och åtgärdsförslag

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

    Författare :Johan Bergström; [2006]
    Nyckelord :Mariefred; brandskydd; brandskyddsinventering; BSIVI; trähus; kulturvärde; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : This report presents an evaluation of fire safety in the Swedish city of Mariefred. The buildings of the city are primarily 18th century, made of wood and closely built. A semi quantitative risk analysis method, BSIVI, was used in the inventory of fire safety. LÄS MER