Sökning: "Brusreducering"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Brusreducering.

 1. 1. Utveckling och tillverkning av flödestestkammare med högupplöst motstånd för kompaktfläktar : Mätinstrument som mäter statiskt tryck och luftflöde för framställning av fläktkurvor vid prestandamätning av kompaktfläktar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :William Wallace; Oskar Wiström; [2021]
  Nyckelord :fan; test chamber; flow measurement; hot-wire anemometry; pressure measurement; fan curve; fläkt; testkammare; flödestest; fläktkurva; tryckmätning; varmtrådsanemometri;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts hos RotoSub AB i Linköping. RotoSub fokuserar på innovativa lösningar inom brusreducering för fläktar och är även utvecklingspartner med det österrikiska företaget Noctua, som utvecklar och tillverkar kompaktfläktar och processorkylare inom elektronikbranschen. LÄS MER

 2. 2. Djupinlärning på sinogram för bildrekonstruktion från spektral CT

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Adam Ågren; Dennis Åkerström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med den nya utvecklingen av fotonräknande datortomografi med möjligheter till lägre stråldoser kommer även krav på bättre metoder för brusreducering och bildrekonstruktion. För att lösa detta problem föreslås appliceringen av ett neuralt nätverk för att filtrera bort brus och rekonstruera bilderna. LÄS MER

 3. 3. Online Secondary Path Modelling for Spatial Active Noise Control with Arbitrarily Spaced Arrays

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Brunnström; [2021]
  Nyckelord :Active noise control; Secondary path modelling; Spatial; Adaptive filter; Multichannel; Least mean squares; Aktiv brusreducering; Sekundärvägsmodellering; Spatial; Adaptiv Filtrering; Multikanal; Minsta kvadratmetoden;

  Sammanfattning : In this work we explore online secondary path modelling (SPM) in the context of spatial active noise control (ANC). Specifically, we are interested in the reduction of broadband noise over a three-dimensional region, without restrictions on microphone and loudspeaker array placement. LÄS MER

 4. 4. The effect of noise filters on DVS event streams : Examining background activity filters on neuromorphic event streams

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Giorgos Trogadas; Larissa Ekonoja; [2021]
  Nyckelord :Dynamic vision sensor; Noise reduction; Filter performance evaluation; Histogram of Averaged Time Surfaces; Neuromorphic vision; Event-based vision; Dynamisk synsensor; Brusreducering; Utvärdering av filter prestanda; Histogram av genomsnittliga tidsytor; Neuromorfisk synsensor; Händelsebaserad syn;

  Sammanfattning : Image classification using data from neuromorphic vision sensors is a challenging task that affects the use of dynamic vision sensor cameras in real- world environments. One impeding factor is noise in the neuromorphic event stream, which is often generated by the dynamic vision sensors themselves. LÄS MER

 5. 5. Noise Reduction of Scintillation Camera Images Using UNET: A Monte Carlo Simulation Approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Johanna Korpijärvi; [2021]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background The project aims to reduce the noise in planar 111-In projections with a machine learning model. Method Sixteen base phantoms were used to create 696 phantoms in XCAT. An anterior planar projection was simulated with 111-In and ten uptake curves for each phantom in SIMIND. LÄS MER