Sökning: "Camilla Janson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Camilla Janson.

 1. 1. Lättlästa klassiker – svårlästa verk : Litteratur ska finnas till för alla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Camilla Janson; [2018]
  Nyckelord :lättläst klassiker läsbarhet nominalkvot läsbarhetsindex LIX;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskans uppfattningar om och behov av riktlinjer på operationssalen för att upprätthålla patientsäkerheten

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sofia Janson; Camilla Adén; [2010]
  Nyckelord :Constitution; Guidelines; Operating nurse; Opinion; Patient Safety; Författning; Operationssjuksköterska; Patientsäkerhet; Riktlinjer; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att upprätthålla patienters säkerhet under en operation finns det rekommenderade riktlinjer att arbeta efter och stödja sig emot för operationssjuksköterskan. WHO har arbetat fram en checklista som används under operation för att höja patientsäkerheten. LÄS MER