Sökning: "lättläst klassiker läsbarhet nominalkvot läsbarhetsindex LIX"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lättläst klassiker läsbarhet nominalkvot läsbarhetsindex LIX.

  1. 1. Lättlästa klassiker – svårlästa verk : Litteratur ska finnas till för alla

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Camilla Janson; [2018]
    Nyckelord :lättläst klassiker läsbarhet nominalkvot läsbarhetsindex LIX;

    Sammanfattning : .... LÄS MER