Sökning: "Carl Sjösvärd Birger"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl Sjösvärd Birger.

 1. 1. Den sanna kyrkans röst : Självförståelse och reformsträvanden inom Svenska Kyrkoförbundet 1911-1917

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Carl Sjösvärd Birger; [2015]
  Nyckelord :Svenska Kyrkoförbundet; högkyrklighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Terapeuters berättelser om skam vid PTSD till följd av interpersonellt trauma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Carl Vesterlund; Lovisa Sjösvärd Birger; [2015]
  Nyckelord :PTSD; Skam;

  Sammanfattning : Affekten skam är en viktig aspekt som tidigare inte uppmärksammats i tillräckligt hög grad vid behandling av Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Studien undersökte hur kliniskt verksamma terapeuter berättade: att skam vid PTSD till följd av interpersonellt trauma tog sig uttryck, hur de arbetat med affekten skam i behandling, samt hur de påverkats av klienters skam i terapin. LÄS MER