Sökning: "Carolina Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Carolina Lindström.

 1. 1. Kommunikation och personcentrerad vård : Vårdpersonalens upplevelse av sin förmåga att kommunicera med patienter med psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carolina Lindström; Viktoria Nilsson; [2017]
  Nyckelord :personcentrerad vård; psykiatrisk omvårdnad; kommunikation; delaktighet; empati;

  Sammanfattning : Samtalet är ett av dem främsta arbetsverktygen i den psykiatriska omvårdnaden. Kommunikationen är betydelsefull för att bjuda in och göra patienten delaktig i vården och skapar även tillit och trygghet. Om kommunikationen brister kan det medföra lidande. LÄS MER

 2. 2. ‘The power of characterization’ : A comparative analysis of the transformative works created by the English-language and Japanese-language fandoms of BBC Sherlock

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för japanska

  Författare :Carolina Lindström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kung i livsmedelshyllan : En matnyttig rapport om imagebyggande faktorers påverkan på varumärkeskapitalet för premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Carolina Eldforsen Nilsson; Emma Jakobsson; [2015]
  Nyckelord :Premiumvarumärken; varumärkeskapital; livsmedelsindustrin; varumärkesimage; price premium; varumärkesupplevelsen;

  Sammanfattning : Författare: Carolina Eldforsen Nilsson och Emma Jakobsson Handledare: Åsa Lindström Examinator: Bertil Hultén Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2015, 4FE62E. Rapportens namn: Kung i livsmedelshyllan - En matnyttig studie om imagebyggande faktorers påverkan på varumärkeskapitalet för premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. LÄS MER

 4. 4. Att undervisa i att skriva faktatexter : Fyra lärares arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Nicole Coldevin; Carolina Lindström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. När det ofattbara händer. Om stöd till anhöriga som förlorat en förälder eller ett syskon i suicid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Diding; Carolina Lindström; [2011-08-31]
  Nyckelord :suicid självmord ; stöd; sorg; anhöriga;

  Sammanfattning : Suicid är idag en av de vanligaste dödsorsakerna för män och kvinnor i åldrarna 15-44 år i Sverige. Sedan ett antal år bedrivs omfattande forskning kring suicidprevention, vilken har bidragit till en minskning av suicid. LÄS MER