Sökning: "Cash flow"

Visar resultat 1 - 5 av 354 uppsatser innehållade orden Cash flow.

 1. 1. SEASONED EQUITY OFFERINGS - Avkastningen på den svenska aktiemarknaden 2004-2016

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gabriel Bing; Olle Lindborg; [2019-07-09]
  Nyckelord :Seasoned equity offerings; abnormal return; long run performance;

  Sammanfattning : One of the most important tasks of any corporation is the acquirement and accumulation of capital, which can fuel future expansions, finance acquisitions and keep a burgeoning corporation from being stopped at an early stage of the business, before it can secure stability in its cash flow.Capital can be acquired in various ways and they are not all equally attractive to a company. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Ownership Concentration on M&A Stock Market Performance: A Study of Acquiring Swedish Public Companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Gustav Borg; Gustav Zimmerman; [2019-07-02]
  Nyckelord :Ownership concentration; dual-class shares; corporate governance; mergers and acquisitions; agency cost;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. THE MAGIC FORMULA - EN UTVÄRDERING AV EN FUNDAMENTAL INVESTERINGSSTRATEGI PÅ DEN SVENSKA AKTIEMARKNADEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustav Hauri; Johannes Sköld; [2019-02-18]
  Nyckelord :Effecient Market Hypothesis; Fundamental analysis; Investments strategies; Magic Formula; Value investing;

  Sammanfattning : This thesis examines the predictive powers of the basic stock picking model, The Magic Formula (MF), as well as the modified version of the model, The Free-Cash-Flow augmented Magic Formula (MF-CF) as suggested by Davydov, Tikkanen and Äijö (2016). By using a sample of the firms listed in the Stockholm Stock Exchange during 2008-2018, our results indicate that both models predict high risk, but only the MF provide higher returns. LÄS MER

 4. 4. Hur organiseras uthyrningen av coworking?- ur fastighetsägarnas synvinkel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Frida Wahlberg; Jannike Plym; Emilia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Coworking; Inhouse; Outsourcing; facility managment;

  Sammanfattning : SammanfattningKontorsmarknaden är under ständig förändring. I dagsläget går det att se en efterfrågan på mer korta och flexibla avtal. Detta ställer i sin tur krav på fastighetsägarna för att bemöta dagens behov från hyresgästerna. Coworking har därmed blivit en omtalad ny hyresform de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Key Performance Indicators (KPIs) on Listed European Football Clubs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Igor Victor Noonan; Marco Israel Silicaro; [2019]
  Nyckelord :Free Cash Flow Theory; Underinvestment Problem; Panel Data Regression; Trade Off Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and shed light on the critical success factors for investors, management and academia for listed European football clubs. This paper is the first of its kind in that it analyses the Key Performance Indicators and their respective impact on the stock price for 23 listed European football clubs. LÄS MER