Sökning: "Cecilia Anderdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Anderdahl.

  1. 1. Påsen- en kort stund i rampljuset : Påsen, hur kan den utnyttjas som en marknadsföringskanal?

    M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

    Författare :Martina Markusson; Cecilia Anderdahl; [2009]
    Nyckelord :marknadsföringskanal; self-image; varumärke; attityd; status;

    Sammanfattning : Idag kommer alla konsumenter i kontakt med en påse i på ett eller annat sätt, och vissabärkassar får följa med kunden hem. Förutom att bära de köpta produkterna, kan påsenvara en del utav butikens marknadsföring som en egen kanal. LÄS MER