Sökning: "Cecilia Bernroth"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Cecilia Bernroth.

 1. 1. Staying True to You: Finding the Feminist in Anne of Green Gables, Anne of Avonlea and Anne of the Island by L. M. Montgomery

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Cecilia Bernroth Overton; [2019]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Anne Shirley, the girl and young woman made famous around the world by L. M. Montgomery in the early twentieth century, has been a companion and role model for countless young women. LÄS MER

 2. 2. Promotionstrategier och varumärkeskapital: en jämförande studie av EMV och LMV

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Bernroth; Charlotta Wendt; [2004]
  Nyckelord :Egna varumärken; leverantörsvarumärken; varumärkeskapital; promotionstrategier; EMV; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur dagligvaruhandelns återförsäljare och leverantörer använder sig av annonsering för att bygga varumärkeskapital och jämföra dem. Detta syfte uppnås genom att besvara de frågeställningar vi presenterat under frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Hundmat - En segmentering av svenska hundägare: vad motiverar hundägarens val av hundfoder?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotta Wendt; Cecilia Bernroth; Stefan Dahlin; [2004]
  Nyckelord :segmentering; hundfoder; hundägare; roller; referensgrupper; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Seminariedatum: 2004-01-15 Ämne/kur's: FEK 581 Kandidatseminarium, 10 poäng Författare: Cecilia Bernroth, Stefan Dahlin och Charlotta Wendt Handledare: Roland Knutsson Fem nyckelord: segmentering, hundfoder, hundägare, roller, referensgrupper Syfte: Vårt syfte med den här uppsatsen var att undersöka, genom en mindre kvalitativ studie, om det går att placera svenska hundägare i segment baserade på psykografiska variabler och i så fall vilka de är. Vidare är frågan om det går att ytterligare definiera segmenten utifrån specifika köpbeteenden. LÄS MER