Sökning: "Certification"

Visar resultat 1 - 5 av 806 uppsatser innehållade ordet Certification.

 1. 1. Does skill matter? - A study on the relationship between cornerstone investors and underpricing in the Swedish IPO market

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Sebastian Johansson; Arvid Rosberg; [2021]
  Nyckelord :IPO underpricing; Cornerstone investors; Cornerstone investor skill;

  Sammanfattning : Swedish IPOs backed by cornerstone investors have increased from 10% of all IPOs in 2014 to 90% of all IPOs in January to September of 2020. Although theories regarding IPO underpricing are well developed, the connection to cornerstone investors has not yet been fully covered in financial research. LÄS MER

 2. 2. To certify or not to certify: A qualitative investigation into producer sentiments surrounding sustainability certifications in the Spanish wine industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Angelika Nyblom; [2020-09-04]
  Nyckelord :wine industry; ; Spain; sustainability; certification; neoliberalism; Critical Sustainability Studies;

  Sammanfattning : As the popularity of sustainably-produced wines continues to grow, wine producersare seeking to market sustainable practices through certification schemes, in order to gainadvantage in the competitive global wine industry. Though Spain contains the largest amountof land dedicated to vine growing globally and is home to over 4,300 wineries, the Spanishwine industry only has one industry-specific sustainability certification scheme, Wineries forClimate Protection, of which a mere 23 wineries are certified. LÄS MER

 3. 3. Teacher certification and student achievement - A quantitative study of Swedish compulsory schools

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Zhila Azez; [2020-07-10]
  Nyckelord :Teacher certification; student achievement; compulsory schools; Fixed-effect model;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 4. 4. Underpricing of Venture Capital-Backed IPOs

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oskar Hjern; Marko Stankovic; [2020-06-29]
  Nyckelord :Venture Capital; Venture Capital-backed; Venture Capital-exit; IPO; Initial Public Offering; Underpricing; Nordic Stock Market;

  Sammanfattning : This thesis researched the effect of Venture Capital ownership on underpricing in IPOs. We conducted OLS-regressions on two data samples consisting of IPOs in the Nordics between 2009 and 2019. Two samples were collected, consisting of 504 IPOs, of which 50 were Venture Capital-backed. LÄS MER

 5. 5. Trygghet att våga komma till rätta med ordningsstörande elever - En undersökning av vilka förvaltningsrättsliga och arbetsrättsliga konsekvenser en lärares fysiska ingripande kan få, i ljuset av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Labour law; administrative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lärares befogenhet att med stöd av 5 kap. 6 § SkolL ingripa fysiskt mot elever i ordningsstörande situationer har varit, och är en omdebatterad fråga. Inte minst i samband med HD:s avgörande Soffallet från 2020. LÄS MER