Sökning: "Charlotta Skattberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Charlotta Skattberg.

  1. 1. Kvinnors upplevelse att ha diagnostiserats med livmoderhalscancer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Linn Gjösti; Charlotta Skattberg; [2015]
    Nyckelord :livmoderhalscancer; upplevelse; erfarenheter; livskvalité; livsvärld; Humant papillomvirus; lidande;

    Sammanfattning : Livmoderhalscancer drabbar idag kvinnor världen över och orsakas av ett så kallat Humant papillomvirus (HPV). HPV är ett sexuellt överförbart virus. Om inte viruset upptäcks eller behandlas i tid så kan livmoderhalscancer vara ett faktum. LÄS MER