Sökning: "Caroline Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Caroline Jansson.

 1. 1. När normen hänger på håret

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Jansson Boberg; Caroline Cloov; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; håravfall; cancer; cytostatikabehandling; samhällets norm; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Håravfall vid cytostatikabehandling kan vara traumatiskt, både på grund av att det är kopplat till den cancersjuka kvinnas identitet, men även för att det oftast inte stämmer överens med normerna kring en kvinnas utseende. Det finns mycket forskning kring upplevelsen av att tappa sitt hår under cytostatikabehandling, men bara ett begränsat antal studier om hur kvinnor bemästrar håravfallet. LÄS MER

 2. 2. Applying Earned Value Managementin Service Projects : A Case Study at Saab Surveillance

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Caroline Jansson; [2019]
  Nyckelord :Earned Value Management EVM ; Project Management; Performance Evaluation; Performance Measurement; Service Projects; ANSI EIA-748; Earned Value Management EVM ; Projektledning; Prestationsutvärdering; Prestandamätning; Serviceprojekt; ANSI EIA-748;

  Sammanfattning : For organisations to stay competitive, continuous improvements and development are needed.Organisations handling complex services, structured in projects, find difficulties in understanding the project performance. LÄS MER

 3. 3. Alveolarutskottets vertikala höjd: Finns det skillnader vid mätning i en panorama- jämfört med i en CBCT-röntgenbild? En pilot- och observatörsstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Caroline Björnberg; Mimmi Westerdahl Jansson; [2019]
  Nyckelord :X-ray; CBCT; Panoramic;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka om skillnad föreligger mellan panorama- och CBCT-röntgen i avseende att bedöma den vertikala höjden av alveolarutskottet vid planering inför implantatbehandling i utvalda regioner. Metod och material: Totalt valdes 68 röntgenbilder, 34 panorama- respektive 34 CBCT-bilder, ut. LÄS MER

 4. 4. Den nya pensionsreformens påverkan på jämställdhet - En uppsats om kvinnliga och utrikesfödda fattigpensionärer i EU:s mest jämställda land

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Jansson; [2018-03-12]
  Nyckelord :pension; jämställdhet; invandrare; välfärd; fattigdom; pensions; equality; immigrants; welfare; poverty;

  Sammanfattning : This bachelor thesis focuses on the latest pension reform that took place in Sweden during the beginning of the 21st century and what its effect has been on the pensions of women andimmigrants. Sweden is the prototype of the socialdemocratic welfare regim and is known forits universal and generous welfare provisions. LÄS MER

 5. 5. Livscykelanalys av två plastförpackningar : En jämförelse av två likvärdiga plastförpackningar baserade på olika råvaror; sockerrör och returplast

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Caroline Jansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER