Sökning: "agilt"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet agilt.

 1. 1. Hur styr ledare sina medarbetare för att de ska arbeta mot gemensamma mål? : Fallstudie i en avdelning som använder sig av den agila metoden scrum.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ester Arévalo Olsson; Anton Molander; [2021]
  Nyckelord :Scrum; agil; agilt; målkongruens; agentteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att med hjälp av agentteorin skapa en förståelse kring hur ledare styr medlemmar mot gemensamma mål i en organisation som använder sig av Scrum. Metod: En kvalitativ studie med sju semistrukturerade intervjuer från en agil avdelning har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Designprocessen i en agil IT-miljö

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Alexander Volkers; Matilda Häggström; [2020]
  Nyckelord :Agilt; IT; design; designprocess; agileUX;

  Sammanfattning : The field of software and web development is constantly changing, which is why the agile methods were created and are now the standard in many companies. Design and development go hand in hand, especially with the popularity of practices like User Experience, but how design is implemented into the agile processes is not always clear. LÄS MER

 3. 3. Vad ligger bakom valet av projektmetod? : En kvalitativ fallstudie om potentiella påverkansfaktorer i beslutsprocessen gällande valet av projektmetod bland organisationer

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caroline Grufvelgård; [2020]
  Nyckelord :Project Management; Decision Process; Sustainability; Management Fashion; Interorganizational imitation; Innovation Diffusion; Projektledning; Beslutsprocess; Hållbar utveckling; Management Fashion; Interorganisationsimitation; Innovationsdiffusion;

  Sammanfattning : Projekt har använts av människor sedan början av sin tid och är idag en vanlig arbetsform bland många branscher och organisationer. Projekt är inte bara effektiva när det kommer till att åstadkomma resultat utan också för att implementera organisatoriska förändringar och anses således spela en viktig roll i införandet av hållbar utveckling bland organisationer. LÄS MER

 4. 4. Intressentanalys & kravhantering inom agil metod : med stöd av soft systems methodology

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system; Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system

  Författare :Johan Hedlund; Joel Lundberg; [2020]
  Nyckelord :agile method; pre-study; requirement management; Soft System Methodology; stakeholder analysis; agil metod; förstudie; intressentanalys; kravhantering; Soft Systems Methodology;

  Sammanfattning : This study explores stakeholder analysis and requirements engineering within an agile project at a system development company requesting a case management system. Stakeholder analysis is commonly explored in traditional project planning studies, such as the waterfall model. LÄS MER

 5. 5. Implementering av informationssystem i verksamheter : Verksamhetsledningens syn på framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Jesper Granbo; Adam Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :Success factors; Implementation of information systems; Success factors within implementations of information systems; Top management.; Framgångsfaktorer; Implementation av informationssystem; Framgångsfaktorer vid implementering av informationssystem; Verksamhetsledning;

  Sammanfattning : The implementation of information systems creates risks for activities, which means that it is a key element in the survival of corporations. There are many studies on the very subject of the implementation of information systems, which deal with the same concepts such as the top management, visions and objectives, team, communication, training and change management. LÄS MER