Sökning: "Christel Falk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christel Falk.

  1. 1. ”Tärningen är kastad” : Rollspelslitteratur i samhället och på bibliotek

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Christel Falk; Christofer Stenkula; [2007]
    Nyckelord :rollspel; rollspelslitteratur; fantasy; bibliotekarier; bibliotek; populärlitteratur;

    Sammanfattning : The role-playing game attracts a growing number of practisers. The aim of this master’s thesis is to examine role-playing literature as phenomenon in libraries through librarians´ attitudes. LÄS MER