Sökning: "Christian Bergenstråhle Kostiw"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christian Bergenstråhle Kostiw.

  1. 1. ZomB(ie)-uppsats - En textanalytisk jämförelse av samhällskritiken i Dawn of the Dead-filmerna

    L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Christian Bergenstråhle Kostiw; Pontus Flodin; [2011]
    Nyckelord :Textanalys; Dawn of the Dead; Samhällskritik; Diskurs; Dramatica; Generationsskiften; Social evolution; Kulturell förändring; Social Sciences;

    Sammanfattning : Våra kulturella och sociala referensramar byggs upp delvis med hjälp av historier. Det är genom historier som människan genom tiderna förmedlat etiska och moraliska budskap från generation till generation. Genom historier har också vårt samhälle och dess strukturer kritiserats och omvärderats för att förbättras ända sedan antiken. LÄS MER