Sökning: "Generationsskiften"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Generationsskiften.

 1. 1. Att överlåta ett fåmansföretag till nästa generation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Märta Willner; [2019-05-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under våren 2017 lade regeringen fram en lagrådsremiss i syfte att underlätta generationsskiften i fåmansbolag. Bakgrunden till förslaget var att förutsättningarna vid generationsskiften är sämre än vid externa ägarskiften. Förslaget röstades inte igenom under 2017 men ämnet är fortfarande på tapeten. LÄS MER

 2. 2. 3:12-reglernas inverkan på generationsskiften : En analys av regeringens förslag om att införa ett undantag från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhetvid ett ägarskifte till närstående

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Marcus Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Generationsskiften; ägarskifte; 3:12; 3:12-reglerna; neutralitet; neutralitetsprincipen; skattelagstiftning; fåmansföretag; fåmansföretagsreglerna; SOU 2016:75; prop. 2018 19:54;

  Sammanfattning : Neutralitetsprincipen är en av de mest grundläggande byggstenarna inom den svenska skattelagstiftningen. Att enskildas handlingsalternativ inte skall styras av skatteutfallet var ett av de huvudsakliga ändamålen, tillsammans med grundidén om att motverka inkomstomvandling, vid genomförandet av århundradets skattereform i början på 1990-talet. LÄS MER

 3. 3. Låneförbudet i 21 kap ABL och dess konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Enis Gashi; [2019]
  Nyckelord :Shareholders; Loan; Ban; Entrepreneurship; taxes; Fraud.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsatsen handlar om att undersöka vad förbudet av penninglån till aktieägare betyder samt hur låneförbudets straffrättsliga konsekvenser påverkar vårt förtagande. Uppsatsen har följande frågeställning: 1. Vad betyder förbudet av penninglån till aktieägare enligt 21 kap 1§ ABL? 2. LÄS MER

 4. 4. Generationsskiften i fåmansföretag - skattemässiga förutsättningar enligt 3:12-reglerna.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Edin Normark; [2018]
  Nyckelord :Generationsskifte; fåmansföretag; 3:12-reglerna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Young farmers’ opportunity to enter and maintain farming through tenancy : a multiple case study in Southern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anna Lundberg; Emelie Persson; [2018]
  Nyckelord :tenancy; young farmers; relationship; entering; contract; external actor; agreement; arrangement; stakeholder; principal-agent;

  Sammanfattning : The agricultural sector is capital intensive compared with other industries and the conditions for managing a farm have changed during the recent decades. During the past few years, the price of farmland and rental rates have increased which results in difficulties to maintain a stable and profitable business. LÄS MER