Sökning: "Dan Emanuelsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dan Emanuelsson.

  1. 1. Kundinvolvering i Tjänsteutveckling : En studie av uppfattningar och metoder inom SL

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Andreas Bergqvist; Jonas Bolin; Dan Emanuelsson; [2007]
    Nyckelord :customer involvement; service development; ; kundinvolvering; tjänsteutveckling;

    Sammanfattning : Tjänstesektorn utgör idag över 70 % av BNP i Sverige (the world bank group.org, 2005), vilket innebär att tjänster är en viktig del i Sveriges ekonomi. Dock är misslyckandegraden hög när nya tjänster skall introduceras. En tänkbar orsak till detta är att företagen inte lyckas hitta de latenta behoven deras kunder har. LÄS MER