Sökning: "Danijela Tomasovic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Danijela Tomasovic.

 1. 1. Att främja barns utveckling av kroppslig integritet - ett pågående arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Vanessa Carlstedt; Danijela Tomasovic; [2019]
  Nyckelord :Kroppslig integritet; sexuella övergrepp; sexualbrott; stopp min kropp; prevention; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kroppslig integritet skrivs in i förskolans och skolans läroplan den 1 juni 2019. Att barn får stöd i att utveckla kroppslig integritet är ett steg mot ett mer jämställt samhälle samt en viktig förebyggande insats mot sexualbrott. Handboken “Stopp! Min kropp!” ämnar stödja vuxna i arbetet med kroppslig integritet. LÄS MER

 2. 2. Hur medvetna är äldre när det kommer till brottsförebyggande åtgärder?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Danijela Tomasovic; [2017]
  Nyckelord :Bedrägerier; Brottsförebyggande åtgärder; Offer; Rädsla; Sårbar; Äldre; Crime protection; Fear; Fraud; Older; Victims; Vulnerable;

  Sammanfattning : Bedrägerier mot äldre uppmärksammas allt mer och allt eftersom läggs ett större fokus på dessa brott. Äldre är en sårbar och utsatt grupp som kan skadas i högre utsträckning är andra vid bedrägeribrott. På grund av olika svårigheter med att utreda bedrägerier mot äldre så läggs dessvärre många av brotten ned. LÄS MER