Sökning: "David Fopp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Fopp.

  1. 1. Regi med barn och unga : En studie av hur personregi används i barn- och ungdomsteaterverksamhet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum)

    Författare :David Fopp; [2013]
    Nyckelord :directing; children; drama; education; dramapedagogik; teaterpedaggogik; regi; barn;

    Sammanfattning : Hur arbetar regissörer och dramapedagoger med barn med ”personregi” - alltså med feedbacken som hjälper till att ett barn hittar ett uttryckssätt som är trovärdigt, ett sätt att spela som är livligt. Hur gör man och varför? Vad är det för en typ av handling, interaktion? Syftet med arbetet är att förstå och tydliggöra en ganska dold och mystisk verksamhet; att inspirera alla intresserade till utvecklat egen verksamhet; att lyfta fram en interaktion där barnen blir hjälpt till och värdesatt i deras spontana tillvaro. LÄS MER