Sökning: "Dimos Edirnelis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dimos Edirnelis.

  1. 1. Nordic Hamstrings Exercise och Razor Hamstring Curls effekt på muskelstyrka och rörlighet i hamstrings för fotbollsspelande ungdomar

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

    Författare :Dimos Edirnelis; [2020]
    Nyckelord :Eccentric training; intervention; injury prevention; resistance training; sports medicine; Excentrisk träning; idrottsmedicin; intervention; skadeprevention; styrketräning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekten av 6 veckors styrketräning med så kallad Nordic Hamstring Exercise (NHE) i jämförelse med Razor Hamstring Curl (RHC) med avseende på hamstringsmuskulaturens styrka och rörlighet hos unga fotbollsspelare.   43 fotbollsspelande ungdomar från två olika lag rekryterades till studien varav 40 slutförde den. LÄS MER