Sökning: "Dimson"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Dimson.

 1. 1. Firm-Specific Variables and Expected Stock Returns - A study on the German Market -

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dylan Remmits; Viktoria Knittel; [2015]
  Nyckelord :Expected Stock Returns; Fama-MacBeth Cross-Sectional Regression; Risk Premia; German Market; Value Investing; Factor Investing; Portfolio Approach; Conditional Beta; Firm-Specific Variables; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to investigate which firm-specific variables can explain the cross-section of expected stock returns in the German market. The tested explanatory variables are market beta, firm size, the book-to-market ratio, the earnings-to-price ratio, leverage, the dividend yield, the cash flow-to-price ratio and sales growth. LÄS MER

 2. 2. Förekommer insider trading på Stockholmsbörsen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ermin Keric; Rejhan Kolasinac; [2014-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har undersökt om det förekommer insider trading på Nasdaq OMX Stockholm, Stockholmsbörsen. Insider trading avser transaktioner som görs av personer, eller personer i deras närhet, inom ett företag som har insyn och tillgång till information som antingen är hemlig eller ännu inte hunnit kommuniceras ut till marknaden. LÄS MER