Sökning: "Johanna Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Johanna Mattsson.

 1. 1. Organisationskulturens betydelse vid arbetet med cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Nikolay Garzon Gamboa; Johanna Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Sustainability; Organizational culture; Sustainable leadership; ReSOLVE; Agenda 2030; Circular business models; Cirkulär ekonomi; Hållbarhet; Organisationskultur; Hållbart ledarskap; ReSOLVE; Agenda 2030; Cirkulära affärsmodeller;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att utifrån ett ledarperspektiv få ökad förståelsen för vilka utmaningar organisationskulturen bidrar till vid arbetet med cirkulära affärsmodeller.   Metod: Studien utgår från en hermeneutisk vetenskapstradition med en induktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Odlingslandskapet : Miljöersättningar och det rättsliga skyddet för biologisk mångfald

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Mattsson; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; miljöersättning; odlingslandskapet; landsbygdsprogrammet; effektivitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka skyddet för biologisk mångfald på global nivå, inom EU och på nationell nivå. Vidare syftar framställningen till att belysa odlingslandskapets biologiska mångfald, hoten mot densamma samt miljöersättningars effektivitet som styrmedel för att hejda förlusten av biologisk mångfald. LÄS MER

 3. 3. Rätten till asyl : Konflikten mellan mänskliga rättigheter och verkställighetshinder

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Mattsson; Elisabeth Valdemarsson; [2018]
  Nyckelord :Migrationsrätt; exklusion; verkställighetshinder; asyl;

  Sammanfattning : Asyl är en mänsklig rättighet och återfinns bland annat i Flyktingkonventionen, vilken är en av många konventioner som Sverige undertecknat och därför är skyldig att följa. Den svenska migrationsrätten regleras i utlänningslagen men också till stor del av internationell rätt. LÄS MER

 4. 4. UNGDOMSPROBLEMET : En analys av Ungdomsvårdskommitténs slutbetänkande från 1951

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johanna Mattsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hinder och motivation till fysisk aktivitet- ur ett patientperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Karolina Malmstedt; Johanna Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktiviet; Motivation; Hinder;

  Sammanfattning : Introduktion: En av fyra vuxna är inte tillräckligt fysiskt aktiva och årligen dör cirka 3,2 miljoner människor till följd av otillräcklig fysisk aktivitet. Otillräcklig fysisk aktivitet påverkar även hälsan negativt och ökar risken för icke-smittsamma sjukdomar. LÄS MER