Sökning: "EDTA-plasma"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet EDTA-plasma.

 1. 1. STABILITETSUTVÄRDERING AV ZONULIN I HUMANT PLASMA OCH SERUM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Gulstan Abdulmajid; [2018]
  Nyckelord :EDTA-plasma; ELISA; Heparin-plasma; serum; zonulin;

  Sammanfattning : Zonulin, även kallat prehaptoglobin, är ett förstadium till haptoglobin och kan påverka genomsläppligheten i tarmen via s.k. ”tight junctions”. Förhöjd zonulinkoncentration i plasma kan vara en potentiell markör för celiaki och andra autoimmuna sjukdomar såsom insulinberoende diabetes, multipel skleros och reumatoid artrit. LÄS MER

 2. 2. Optimization of the multiplexed Proximity Ligation Assay for detection of blood-based biomarkers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Martin Lundberg; [2014]
  Nyckelord :PLA; colorectal cancer; biomarker; multiplex qPCR; Olink;

  Sammanfattning : The Proximity Ligation Assay (PLA) is a relatively new method which utilizes the strength of both immunoassays and DNA detection. PLA has the capacity of high multiplexing due to the high specificity achieved with both dual protein-binding and dual primer binding during detection with Real-Time PCR. LÄS MER

 3. 3. Lipoprint® System : Nytt analysinstrument för lipider och deras subklasser för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

  Författare :Emelie Odnell; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lipider är en viktig energikälla och olösliga i vatten. De transporteras med hjälp av lipoproteiner ut till kroppens celler. Exempel på lipoproteiner är low density lipoproteins (LDL) och high density lipoproteins (HDL). LDL och HDL kan delas in i sju respektive tio subklasser beroende på storlek. LÄS MER

 4. 4. Comparison between four commonly used methods for detection of small M-components in plasma

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Susanne Jonsson; [2008]
  Nyckelord :Agarose gel electrophoresis; capillary electrophoresis; immunofixation; monoclonal immunoglobulin; multiple myeloma;

  Sammanfattning : Analysis of M-components is an important part of the diagnosis of monoclonal gammopathies and for the evaluation of disease response during treatment. In this project, two widely used electrophoresis methods and their corresponding immunotyping method were compared to evaluate the sensitivity of each method for the detection of small M-components. LÄS MER