Sökning: "Elisabeth Helgesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elisabeth Helgesson.

  1. 1. Sjuksköterskans arbetssätt för att främja hälsa genom egenvård och livsstilsförändringar hos personer med hypertoni. : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

    Författare :Elisabeth Helgesson; Gunilla Lundström Ebbesdotter; [2019]
    Nyckelord :Hypertension; health; lifestyle changes; nurse; self-care;

    Sammanfattning : Background: Hypertension is a global health problem that can lead to serious complications such as stroke and congestive heart failure. Nurses' work includes promoting lifestyle changes, motivating, compliance with medication, and providing regular follow-ups to improve blood pressure. LÄS MER