Sökning: "Emil Wingårdh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Wingårdh.

  1. 1. Simulating an Ecosystem

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

    Författare :Aron Sjöberg; Emil Wingårdh; Erik Söderpalm; Theo Wiik; Viktor Fredholm; Yvonne Hansson; [2021-09-14]
    Nyckelord :ecosystem; simulation; Unity; genetic algorithm; evolution; natural selection;

    Sammanfattning : Simulations are computer programs based on models, used to imitate real-life scenarios. Simulating an ecosystem is a great challenge given the various factors thatinteract and animals that coexist. LÄS MER