Sökning: "Emma Fazlic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Fazlic.

  1. 1. Ofrivillig graviditet - slarvigt eller oundvikligt? - Om tillverkare av digitala preventivmedels ansvar för ofrivilliga graviditeter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Emma Fazlic; [2019]
    Nyckelord :Skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; produktansvar; läkemedel; preventivmedel; Law and Political Science;

    Sammanfattning : In 2018, a digital contraceptive app came to attention in Swedish media, due to claims that the app was inefficient as a contraceptive and that it had led to an increased number of unintended pregnancies. The main purpose of digital contraceptives is to prevent pregnancies by measuring safe periods during the user’s menstruation cycle. LÄS MER