Sökning: "Enterprise social media"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Enterprise social media.

 1. 1. Design för motivation och engagemang i enterprise social media : Användning av inre motivation för utformandet av gamification och persuasive design

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Emma Thölin; Pegah Esnaashari Esfahani; [2023]
  Nyckelord :Intrinsic motivation; engagement; enterprise social media; gamification; persuasive design; Inre motivation; engagemang; enterprise social media; gamification; persuasive design;

  Sammanfattning : På grund av Covid-19 pandemin har sättet vi arbetar på förändrats och allt fler människor arbetar idag på distans. Detta har medfört att medarbetare kan känna sig ensamma utan en tillhörighet till den arbetsplats de jobbar på, vilket kan ha negativa effekter på deras engagemang och prestationer. LÄS MER

 2. 2. Employer branding : Konsten att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Joussef Elias; Robin Sandgren; [2023]
  Nyckelord :Employer branding; human resource outsource; internal marketing; employer branding mix; recruiting; Employer branding; human resource outsource; internal marketing; employer branding mixen; rekrytering;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att kunna överleva på en modern konkurrensutsatt marknad som små och medelstora företag måste de ha kompetent och talangfull personal. Genom att ha ett starkt arbetsgivarvarumärke så blir det lättare att bibehålla den kompetenta personalen men även för att rekrytera nya. LÄS MER

 3. 3. Integrationen av IKT-verktyg för kunskapsdelning : En kvalitativ analys av hur Microsoft Teams påverkar kunskapsdelning inom en IT-konsultverksamhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ludvig Björkman; Olivia Karlsson Lindström; Jennifer Gruffman Lundin; [2023]
  Nyckelord :Internet Communication Technologies; ESMP; Knowledge Sharing; Affordances;

  Sammanfattning : With the rapidly increasing pace of developments in the IT industry there is now rising pressure on companies to maintain a high standard of competency in their workforce. As a result, a lot of research has been put into how best to assist in this competence development as well as how ICT technologies can play a part in this endeavour. LÄS MER

 4. 4. Exploring the influence of size and geography on SMEs’ and large corporations’ CSR practices in Hungary and in Sweden when facing financial shortage

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Bence Gaál; Georgina Vágó; [2022]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Small and Medium-Sized Enterprise SME ; Large Corporation; Carroll’s Pyramid; Triple Bottom Line TBL ;

  Sammanfattning : Background: CSR has become an integral part of most businesses during the years, however, it has not necessarily happened by choice for every company. Stakeholders have become aware of the negative impact ofcorporations’ operations and actions on the planet and on society, consequently, they started to pressure companies to be more responsible when conducting business. LÄS MER

 5. 5. Knowledge sharing on enterprise social media among information professionals

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Carolina Cysneiros Holm; [2021]
  Nyckelord :Knowledge Sharing; Enterprise Social Media; Information Professionals;

  Sammanfattning : Through a qualitative case study, this study explores why enterprise social media is used for knowledge sharing among information professionals, and what factors drive and hinder sharing knowledge on enterprise social media among information professionals. Data was collected through online semi-structured interviews with seven information professionals based in a Scandinavian country. LÄS MER