Sökning: "Eric Lyngéus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eric Lyngéus.

  1. 1. Skatteverket- Företagarnas bästa vän? : Hur kommer Skatteverkets arbetsrutiner att påverkas av den slopade revisionsplikten?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

    Författare :Arvid Haugland; Jonas Karlsson; Eric Lyngéus; [2008]
    Nyckelord :Revisionsplikt; Skatteverket; Revision; Småföretag; Ekobrottslighet;

    Sammanfattning : En statlig utredning har presenterat ett förslag som innebär att mindre aktiebolag ska undantas från kravet på revisor. Problemet är att försöka belysa de förändringar detta kan få för Skatteverket, hur deras arbetssätt kan tänkas komma att förändras om företagens räkenskaper nu inte kontrolleras av en utomstående revisor. LÄS MER