Sökning: "Erik Skogh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Erik Skogh.

  1. 1. Software management within Product Development

    M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för produkt- och produktionsutveckling

    Författare :Erik Johansson; Siv Romero Skogh; Henrik Svensson; [2011]
    Nyckelord :Software management. Improve process. Development process. Mjukvaruhantering. Förbättra process. Volvo;

    Sammanfattning : .... LÄS MER