Sökning: "Erik Viklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Viklund.

 1. 1. Hur arbetar lärare med formativ bedömning inom Idrott och hälsa? : En studie om formativ bedömning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Erik Johansson; Stefan Viklund; [2018]
  Nyckelord :Orientering; lärandeprocesser; feedback och nyckelstrategier.;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att det finns en utmaning med att arbeta med formativ bedömning inom skolämnet Idrott och hälsa. Syftet med studien är att undersöka hur Idrott och hälsa-lärare i grundskolan arbetar med formativ bedömning i sin undervisning utifrån Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för formativ bedömning. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av röjningsbestånd med hjälp av flygburen laserskanning

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Erik Viklund; [2013]
  Nyckelord :NNH; skog; riksskogstaxeringen;

  Sammanfattning : Bergvik Skog is one of the leading forest companies in Sweden who use airborne laser scanning for forestry information. They utilize laser data retrieved by the Swedish National Land Survey to describe the forest holdings and facilitate planning for thinning and final felling operations. LÄS MER