Sökning: "Public-private partnership"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Public-private partnership.

 1. 1. Privat-offentlig samverkan: en väg till utveckling av en långsiktig strategi för Sveriges försörjningsberedskap?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Axelsson; Siri Westermark; [2021]
  Nyckelord :Försörjningsberedskap; Privat-offentlig samverkan; POS; Security of supply; Public-private partnership; PPP; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During recent history, Sweden has experienced several resource-intensive crises. For example, the Västmanland wildfire in 2014 and latest the Covid-19 pandemic. During these crises, those who were managing the crisis incurred a shortage of supplies. LÄS MER

 2. 2. ”Flaggskeppet för snabbspår” : En kvalitativ studie om snabbspåret för djursjukskötare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Justina Wahlqvist; [2021]
  Nyckelord :Trepartssamarbete; Snabbspår; Djursjukskötare; Arbetsmarknadsintegration; Governance;

  Sammanfattning : Det svenska flyktingmottagandet har ökat senaste åren vilket medför ett ökat behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Som nyanländ flykting tar det lång tid att få ett arbete, dessutom svårt att få ett arbete relevant för sin utbildning. LÄS MER

 3. 3. Rätt tid, rätt incitament eller rätt förespråkare? En analys av beslutet att använda offentlig-privat samverkansavtal som upphandlingsform för uppförandet av Nya Karolinska Solna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alex Johnston; [2020]
  Nyckelord :Offentlig-privat samverkansavtal; Nya Karolinska Solna; Multiple Stream Framework; policyanalys; offentlig förvaltning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2008 Stockholm County Council decided to finance the construction of a new university hospital in Solna, Stockholm utilising public-private partnership (PPP). This decision received heavy criticism, partly due to the cost amounting to 61 billion SEK. LÄS MER

 4. 4. Learning from each other; A case study of the network “Swedish Investors for Sustainable Development” and how they are working to improve investments in the Sustainable Development Goals.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Ludvig Sjöblom; [2020]
  Nyckelord :Swedish Investors for Sustainable Development; Agenda 2030; Sustainable Development Goals; Network Governance; Public-Private Partnership; Cosmopolitanism; SIDA; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore the role a private network of investors can play when addressing and investing in the Sustainable Development Goals. The network explored is the Sida facilitated network Swedish Investors for Sustainable Development. LÄS MER

 5. 5. En granskning av Business Improvement District i Valsta

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Alva Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :Business Improvement District; BID; Public-Private-Partnership; PPP; collective efficacy; urban governance; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Business Improvement District-model has in recent years become a more common model for improving residential and commercial areas in Sweden. The model provides a Public-Private-Partnership between property owners and the municipality that produces a unique form of local governance, but Swedish legislation is not suited for the model’s original use. LÄS MER