Sökning: "Public Procurement"

Visar resultat 1 - 5 av 516 uppsatser innehållade orden Public Procurement.

 1. 1. WHAT LINKS LACK OF MERITOCRACY TO CORRUPTION? A study of the public administration in Kosovo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lirigzon Karaqica; [2021-06-14]
  Nyckelord :Meritocracy; Corruption; Public Procurement; Causal Mechanisms;

  Sammanfattning : The organization of the public administration has been a subject of debate since the time of former US. President Woodrow Wilson (1887). The focus has been on whether the civil servants should be politically appointed or recruited based on their merits. LÄS MER

 2. 2. Key-Challenges of Public Procurement of AI in the Swedish Public Sector : Case study at IBM with a focus on NLP Technologies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikaela Trygg; [2021]
  Nyckelord :AI; NLP; Public Procurement; Public Sector; Digital Competence; Digital Skills Gap;

  Sammanfattning : The economic potential in introducing Artificial Intelligence (AI) into the Swedish Public administration is substantial and it is calculated to be approximately 140B SEK per year[5]. However, without a comprehensive AI strategy and lack of sufficient digital competence, an AI implementation becomes a struggle [9]. LÄS MER

 3. 3. Livscykelkostnader och upphandling av projekterande konsulter : En analys av upphandlingsdokument

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anton Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Life-cycle costs; Procurement of consultants; Building design; Public property owners; Livscykelkostnader; Konsultupphandling; Projektering; Offentliga fastighetsägare;

  Sammanfattning : För byggnader har drift- och underhållskostnader ofta större ekonomiska konsekvenser än den initiala investeringen och livscykelkostnader (LCC) har i upphandlingslagstiftningen lyfts fram som ett sätt att verka för hållbar upphandling. Med tanke på dessa omständigheter bör det vara intressant för offentliga fastighetsägare att tillämpa arbetssätt där de tidigt i projekten kan överskåda de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av deras val genom att analyser LCC. LÄS MER

 4. 4. Transaktionskostnader, skogsbränder och offentlig upphandling : Hur kan skogsbrandsberedskapen upphandlas mer effektivt?

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Gustav Stynsberg; [2021]
  Nyckelord :transaktionskostnad; skogsbrand; offentlig upphandling; helikopter; komparativ analys;

  Sammanfattning : Skogsbrandsberedskap är en kollektiv vara och har alltid levererats av statliga, regionala eller kommunala aktörer. Effektiviteten hos dessa har på senare år satts på prov då den globala uppvärmningen har gett upphov till fler skogsbränder som har härjat runt om i Sverige. LÄS MER

 5. 5. "Ett plus ett blir tre" : En kvalitativ studie av idéburet och offentligt partnerskap ur ett relationellt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Rebecca Rosenberg; Christine Cleyton Jørgensen; [2021]
  Nyckelord :Civil Society Public Partnership; Institutional logics. boundaries; power; Idéburet offentligt partnerskap; institutionella logiker; gränser; makt;

  Sammanfattning : Idéburet offentligt partnerskap (IOP) togs fram av intresseorganisationen Forum - idéburna organisationer med social inriktning 2010 som en partnerskapsmodell mellan idéburen ochoffentlig sektor. Partnerskapsmodellen bygger på en idé kring ömsesidig samverkan mellan den idéburna och offentliga organisationen. LÄS MER