Sökning: "FTX-aggregat"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet FTX-aggregat.

 1. 1. Utredning av kylsystem med samberedning av tappvarmvatten för god termisk komfort i nybyggda småhus : Modellering och simulering av fyra kylsystemlösningar för tre lokaliseringar i Sverige med avseende på energi-, klimat- och kostnadsberäkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Ekvall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med striktare mål för energianvändning och krav på energieffektivitet skärps energikrav för småhus successivt. Moderna småhus isoleras kraftigare och görs mer lufttäta i syfte att minska transmissionsförlusterna vintertid och därmed också energiåtgången för uppvärmning. LÄS MER

 2. 2. Energianvändning för driftsatta ventilationsaggregat med värmeåtervinning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Peter Nordbåge; Anton Engwall; [2018]
  Nyckelord :energy usage; heat recovery efficiency; SFP; ventilations system; trace gas method; air assemblies; energianvändning; temperaturverkningsgrad; SFP; FTX-aggregat; ventilationssystem; spårgasmetod;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ligger stort fokus på energianvändningen för bostäder och kommersiella fastigheter. Energianvändningen beskriver inte bara en byggnads energibehov, utan också miljö- och ekonomiska aspekter. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av ventilationssystem : Boliden Aitik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anna Johansson; [2018]
  Nyckelord :Energieffektivisering;

  Sammanfattning : Aitik är ett koppardagbrott som ligger uppe i Gällivare, ett litet samhälle i norra Sverige där det är kalla vintrar och ganska markanta årstidsväxlingar vilket också betyder att det krävs mycket energi för uppvärmning. För att hålla gruvindustrin så energieffektiv som möjligt så sker ständiga förbättringar av olika processer. LÄS MER

 4. 4. Prästgårdsliden Hökerum : En systemutredning för värme- och luftbehandlingssytem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Victor Lennartsson; [2016]
  Nyckelord :Systemutredning; värmesystem; luftbehandlingssystem; VIP-Energy;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utför en systemutredning med avseende på värme- och luftbehandlingssystem för en aktuell byggnad. Studien fokuserar på att utreda vilka system som är mest optimala för fastigheten. LÄS MER

 5. 5. Innovativa passiva lösningar för  förhöjd klimatkomfort i kontorsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mika Tuomikoski; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innovativa passiva lösningar kan bidra till förhöjd klimatkomfort och sänkt energianvändning i kontorsbyggnader. I rapporten har flera passiva lösningar och deras egenskaper identifierats. Självdrag och växter har varit rapportens största fokus som fördjupningsdel. LÄS MER