Sökning: "Fanny Ekholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fanny Ekholm.

  1. 1. Implementering av miljöledningssystem och textilproduktion med miljö i focus

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

    Författare :FANNY EKHOLM; HANNA LINDEROTH; [2010]
    Nyckelord :environment; management systems; iso 14001; iso 14004; textile production; eco design; environmental goals;

    Sammanfattning : Det ligger i tiden att vara miljömedveten. För ett flertal företag är det idag viktigt att ha ettfungerande miljöarbete. Som blivande textilingenjörer har vi lärt oss vikten av att arbeta medmiljö och miljöfrågor i alla delar av den textila värdekedjan. LÄS MER