Sökning: "Filiz Nouri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filiz Nouri.

  1. 1. Tid för reflektion : Budgetens betydelse för tillverkningsföretag

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Svjetlana Reljic Smoljan; Filiz Nouri; [2014]
    Nyckelord :ekonomistyrning; budget; budgetering; styrmedel; tillverkningsföretag;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Alla företag behöver en stark ekonomistyrning för att kunna konkurrera ute på marknaden. Ekonomistyrning innebär att företag kan planera, följa upp och utvärdera olika rapporter. För att kunna göra detta behövs styrmedel som budget som innebär en ekonomisk handlingsplan som ska styra företaget mot ett visst mål. LÄS MER