Sökning: "budgetering"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet budgetering.

 1. 1. Budgetstyrning i elitidrottsorganisationer : En fallstudie inom IK Sirius FK

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Larson; Rikard Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elitidrottsorganisationer använder budgetstyrning i stor utsträckning. Budgetprocesser kännetecknas ofta av att vara tidskrävande, ineffektiva och till liten nytta. I branscher med föränderliga miljöer är det svårt att strikt följa en budget. LÄS MER

 2. 2. Ideella föreningars anpassning av ekonomistyrningsverktyg : En komparativ flerfallsstudie på golfklubbar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Bång; Arvid Roth; Eriksson Mattias; [2019]
  Nyckelord :Non-profit organization; Golf Clubs; Management control; Budgeting; Investment analysis; Financing; Ideella föreningar; Golfklubbar; Ekonomistyrning; Budgetering; Investeringsbedömning; Finansiering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av landets golfklubbar drivs som ideella föreningar där syftet är att främja medlemmarnas gemensamma intresse. Ekonomin kan trots det ideella syftet ses som en viktig beståndsdel för ideella föreningar. Där regelbundna uppföljningar är att föredra för att undvika en sämre ekonomisk situation. LÄS MER

 3. 3. Applying Earned Value Managementin Service Projects : A Case Study at Saab Surveillance

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Caroline Jansson; [2019]
  Nyckelord :Earned Value Management EVM ; Project Management; Performance Evaluation; Performance Measurement; Service Projects; ANSI EIA-748; Earned Value Management EVM ; Projektledning; Prestationsutvärdering; Prestandamätning; Serviceprojekt; ANSI EIA-748;

  Sammanfattning : For organisations to stay competitive, continuous improvements and development are needed.Organisations handling complex services, structured in projects, find difficulties in understanding the project performance. LÄS MER

 4. 4. Budgetstyrning i Gasellföretag : En studie inom ekonomistyrning om hur planeringsverktyget budget används i tillväxtföretag.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Söderberg; Daniel Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Gazelle company; budget; budgeting; growth; uncertainty.; Gasellföretag; budget; budgetering; tillväxt; osäkerhet.;

  Sammanfattning : Budget har länge varit en stor del av verksamhetsstyrningen i företag och organisationer. Kritik har dock riktats mot budget och dess oförmåga att fungera på ett effektivt sätt för företag som verkar i föränderliga miljöer. Gasellföretag är företag med kraftig tillväxt. LÄS MER

 5. 5. Budgets for a sustainable future : Monthly budgets as a tool for reflection and goal- setting of carbon emissions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lucas Grönborg; [2019]
  Nyckelord :Goal-setting; motivation; sustainability; carbon budget; persuasive technology;

  Sammanfattning : Climate persuasive services, a type of persuasive technology, could benefit significantly from having a well designed goal-setting feature to actually get users to reduce their carbon emissions. This study explored monthly carbon budgets as a tool for goal-setting to motivate carbon emission reductions. LÄS MER