Sökning: "budgetering"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet budgetering.

 1. 1. Äldreomsorgens budgethantering under Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sofia Rosvall; Mariam Nesiri; [2021-09-16]
  Nyckelord :Covid-19 kris; äldreomsorg; budgetering; budgethantering; statsbidrag; kommunal verksamhet; krishantering;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic, Sweden realized that our elderly care was badly affectedduring the crisis. This thesis will look into how the government can use the instrument ofstate funded subsidies towards municipalities to increase elderly care resources throughbudget steering during a dynamic crisis like Covid-19. LÄS MER

 2. 2. Hur ska vi spara? Idéer om kostnadskontroll i styrningen av ett sjukhus

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Åsa Plesner; [2021-01-21]
  Nyckelord :Budgetering; Ekonomistyrning; Hälso- och sjukvård; Kostnadskontroll; Effektivisering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att bidra med kunskap om hur den centrala nivån (ett regionstyre) och den utförande nivån (ett sjukhus) samspelar i styrningen för att kontrollera kostnader för välfärdsproduktion.Teori: Studien utgår från teorier om särkoppling i organisationer (Meyer & Rowan 1997,Bromley & Powell 2012) och från att aktörerna i budgetprocessen – väktare, förkämpar och hamstrare (Wildavsky 1975, Brunsson och Rombach 1982) – uttrycker policypositioner. LÄS MER

 3. 3. Budgetering på distans : En studie om den informella kommunikationens roll i budgetprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sebastian Nehard Mattsson; Marcus Persson; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; formell kommunikation; informell kommunikation; informationsasymmetri; budgetering; budgetprocessen;

  Sammanfattning : Under 2020 drabbades världen av en pandemi som har påverkat hela samhället på olika sätt. Social distansering var en av de rekommendationer som den svenska regeringen utfärdade, vilket innebar att många företag och organisationer övergick till distansarbete. LÄS MER

 4. 4. Sales Forecasting by Assembly of Multiple Machine Learning Methods : A stacking approach to supervised machine learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Anton Falk; Daniel Holmgren; [2021]
  Nyckelord :machine learning; statistical learning; statistics; random forest; xgboost; sarima; stacking; support vector regression; svr; linear regression; sales; sales forcasting; forecasting; time series;

  Sammanfattning : Today, digitalization is a key factor for businesses to enhance growth and gain advantages and insight in their operations. Both in planning operations and understanding customers the digitalization processes today have key roles, and companies are spending more and more resources in this fields to gain critical insights and enhance growth. LÄS MER

 5. 5. Hur ser ekonomistyrningen ut i idrottsföreningar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Tobias Jernsand; Fredrik Eliasson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med anledning av det ökade inflödet av pengar som i sin tur ökar omsättningen hos idrottsföreningar har ekonomistyrningen blivit allt viktigare. Parallellt med denna ökning ställer också externa faktorer så som förbund och sponsorer allt större krav på idrottsföreningar och dess verksamheter. LÄS MER