Sökning: "hälsopromotiv intervention"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hälsopromotiv intervention.

  1. 1. Aktiv transport till arbetet? En explorativ studie om betydelsefulla faktorer vid val av transportmedel i samband med en hälsopromotiv intervention

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Emma Carlson; Sara Nordlöf; Annika Rosenqvist; [2019-08-14]
    Nyckelord :aktiv transport; attityder; hälsopromotiv intervention; social påverkan; hälsa;

    Sammanfattning : Program: Hälsopromotion inriktning idrottsvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Beatrix AlgurénExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 44 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER