Sökning: "Flygplan motor"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Flygplan motor.

 1. 1. Conceptual Design of an Ekranoplan UAV

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner, marina system, flyg- och rymdteknik, rörelsemekanik

  Författare :Sheng-An Yu; [2022]
  Nyckelord :Ekranoplan; Unmanned ground effect vehicle UGEV ; vertical take-off and landing VTOL ; aircraft design; Ekranoplan; Obemannad markeffektfarkost UGEV ; Vertikal Start och Landning VTOL ; Flygplansdesign;

  Sammanfattning : Unmanned aerial system (UAS) has developed into an important platform of high-altitude photography, which can be applied in animal studies, pollution forensics and geographic monitoring. This thesis work aims to design a unmanned ground effect vehicle (UGEV) in order to provide a much better and flexible solution to future applications. LÄS MER

 2. 2. Analytical tool for electromechanical actuators for primary and secondary flight control systems : Optimization of the initial design of the EMA using parametric sizing models

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Albin Linderstam; [2019]
  Nyckelord :EMA; electromechanical actuators; three-phase synchronous permanent magnet motor; power-offbrake; two-stage planetary gear; ball screw; Saab Avionics Systems;

  Sammanfattning : The number of flights have increased by 80% between 1990 and 2014, and the demand for air travel continues to increase. Even though the aviation sector contributes to economical and social benefits, it still affects the climate change [1]. LÄS MER

 3. 3. Handheld container stabilizer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alexander Murtaza; Oscar Stenström; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Stable; Self-stabilizing Container; Arduino; MPU6050; PID-controller; Mekatronik; Stabil; Självstabiliserande behållare; Arduino; MPU6050; PID-regulator;

  Sammanfattning : Self-stabilizing systems can be found in many contexts. They are used in aircraft and camera gimbals to name a few. In this project, a self-stabilizing container was constructed. The construction consists of three parts. LÄS MER

 4. 4. Konceptuell flygplansdesign : Design av stridsflygplan för luftburen satellituppskjutning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Ebba Lindgren; Andreas Baldhagen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Är det möjligt för JAS 39 Gripen E att utföra en luftburen satellituppskjutning? Den frågeställningen har detta projekt undersökt utifrån ett designmässigt likvärdigt stridsflygplan. Det designade flygplanet har tagits fram på konceptuell nivå med satellituppskjutningsuppdraget som utgångsläge. LÄS MER

 5. 5. Elektriskt Framdrivningssystem för Högpresterande Ultralätt Flygplan

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Per Edlund; Nihel Mami; [2017]
  Nyckelord :Electric; Propulsion; Environmental Flight; Blackwing; Black wing; Aircraft; Aircraft propulsion; Aeroplane propulsion; Electical driveline; Fossil conversion; Petrol conversion; Battery performance; Range of aircraft; Range of aeroplane;

  Sammanfattning : Företaget BlackWing Sweden AB tillverkar ultralätta flygplan av kolfiberkomposit. Företaget vision är att tillverka ett flygplan som helt kan drivas av elektricitet med samma prestanda som flygplan drivet av fossila bränslen. LÄS MER