Sökning: "kalendrar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet kalendrar.

 1. 1. Smartphone-kalendrar inom “Personal Ecology of Artifacts” : En studie kring akademiska studenters planering av tid med hjälp av smartphone-kalendrar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för design; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för design

  Författare :Isa Eriksson; Fanny Westergren; [2018]
  Nyckelord :Smartphone-calendars; Informatics; Design; Time management; Student; Interface; Smartphone kalendrar; Informatik; Design; Planering; Studenter; Gränssnitt;

  Sammanfattning : I den här studien har vi undersökt användbarheten av smartphone-kalendrar i förhållande till högskolestudenters “Personal Ecology of Artifacts”. Eftersom den tekniska utvecklingen går snabbt framåt behövs ny forskning för att fylla den kunskapsluckan om smartphone-kalenderns design för tidsplanering, vilket vi utforskar på akademiska studenter. LÄS MER

 2. 2. Connecting Silos : Automation system for thesis processing in Canvas and DiVA

  Kandidat-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab); KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Shiva Besharat Pour; Qi Li; [2018]
  Nyckelord :RESTful APIs; Canvas; DiVA; Calendar announcement; data mining; RESTful APIs; Canvas; DiVA; kalendrar; data mining;

  Sammanfattning : As the era of digitalization dawns, the need to integrate separate silos into a synchronized connected system is becoming of ever greater significance. This thesis focuses on the Canvas Learning Management System (LMS) and the Digitala vetenskapliga arkive (DiVA) as examples of separate silos. LÄS MER

 3. 3. User acquisition growth hacks for startups : A case study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lydia Naarden; [2018]
  Nyckelord :Growth Hacking; Data analysis; Growth; Social media; Marketing; Startups;

  Sammanfattning : Den här studien diskuterar metoder som startups kan använda sig av vid förvärvande av nya användare för sina produkter eller tjänster. Studien utgörs av en fallstudie baserat på en startups perspektiv och jämför denna med andra verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Scheduling Meetings across Organizational Borders : Collaboration and Interoperability between Government Agencies and External partners

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonas Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :collaboration; meetings across organizational borders; scheduling; service design; calendars; WebDAV; CalDAV; Försäkringskassan;

  Sammanfattning : Swedish agencies are obligated to collaborate in order to fulfil their respective missions. One of the largest agencies, The Social Insurance Agency, collaborates with several agencies, employers and care providers. LÄS MER

 5. 5. Chefens förutsättningar att ägna sig åt systematiskt förbättringsarbete : En fallstudie av en kommunal förvaltning

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Mikael Ekström; [2016]
  Nyckelord :Total Quality Management; Continuous Improvement; Leadership; Public Sector; Offensiv kvalitetsutveckling; förbättringsarbete; ledarskap; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa fallstudie var att förstå vad som hindrar och/eller möjliggör för chefer i en kommunal förvaltning att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete. Givet den omfattande ledarskapsforskningen avgränsades teoriavsnittet till litteratur och artiklar som ligger nära frågor om ledarskap med betoning på effektivitet och beteende; organisations-kultur, kvalitet, förändring etc. LÄS MER