Sökning: "Fot Boll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fot Boll.

  1. 1. Mätning av prestation i tekniska moment i fotboll : ett testbatteri genomfört av juniorer på elitnivå

    Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Manne Godhe; Victor Stoltz; [2011]
    Nyckelord :soccer; technique; football; footedness; soccer skill; performance; dominant leg; fotboll; teknik; fotbollstester; teknisk förmåga; fotbollsteknik; prestation; dominant fot; tvåfotad; testbatteri; tränarlänkfotboll;

    Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningar: Syftet med undersökningen var att ta ett första steg mot att skapa ett testbatteri, som objektivt kan mäta fotbollspelares tekniska prestationsförmåga med boll, samt konstruera en rad övningar som innefattar viktiga fotbolls-specifika tekniker och testa dessa övningars reliabilitet genom ”test-retest”. Syftet med studien var också att göra en jämförelse i prestation mellan varje spelares dominanta och icke-dominanta fot, från tillslagsövningar där båda fötterna används. LÄS MER