Sökning: "soccer"

Visar resultat 1 - 5 av 277 uppsatser innehållade ordet soccer.

 1. 1. Prestationsförmåga efter skadeförebyggande övningar och generell uppvärmning : En jämförande experimentell studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kalle Svensson; Erik Gannby; [2021]
  Nyckelord :Physical therapy; injury prevention; vertical jump; warm-up; Fysioterapi; skadeprevention; vertikala hopp; värma upp;

  Sammanfattning : Background: To perform general warm-up prior to athletics is widely recognized and has adocumented effect on performance. Lower extremity injuries are commonly occurring forsoccer, handball, volleyball, and floorball players. Injury prevention exercises decreases therisk for musculoskeletal injuries, supposing good compliance exists. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap i idrott ur ett hälsofrämjande perspektiv : En kvalitativ intervjustudie om fotbollstränares syn på deras ledarskapsegenskaper

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Paul Pop Gorea; [2021]
  Nyckelord :Grassroots football; Health promotion; Leadership; Learning environment; Soccer coach; Breddfotboll; fotbollstränare; hälsofrämjande arbete; ledarskap; lärandemiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Barn och ungdomar har rätt till en trygg och hälsosam idrottsmiljö. Idrottsvärlden påverkas av olika faktorer, som till exempel ledarskap, vilket kan ha stort inflytande på barns hälsa och välmående. LÄS MER

 3. 3. "Vilken annan sport tränar du aldrig som det ser ut på match?" : En kvalitativ studie om hur fotbollsföreningar i Stockholmsområdet upplever och hanterar sin anläggningssituation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Daniel Gisel; Axel Hellman; [2021]
  Nyckelord :Sports facilities; football; participation; availability; sports grounds; Idrottsanläggningar; fotboll; deltagande; tillgänglighet; idrottsplats;

  Sammanfattning : Today, there is no doubt about the necessity of sports facilities to be able to play different sports. At the same time various sports and clubs have a severe deficiency of sports facilities. In Stockholm the situation is most acute. LÄS MER

 4. 4. Så gick det för Zlatan i natt - En kvantitativ innehållsanalys av svensk kvällspress rapportering kring utländska fotbollsligor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Bernspång; Henric Holmberg; Magnus Johansson; [2020-02-13]
  Nyckelord :soccer; football; sports; national identity; person-orientation; sports journalism; tabloids; Swedish press; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The study aims to investigate in which extent Swedish media reporting around foreign football leagues is person-oriented in general and around Swedish players in particular. To achieve this, theories and research about news valuation, media logic, ethnocentrism and National Sporting Heroes will be implemented. LÄS MER

 5. 5. Is it possible to beat the bookie : Machine learning and football

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Hampus Bergkvist; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Football; Soccer; Computer Science;

  Sammanfattning : Forecasting is one of the toughest tasks in the world, but that doesn’t stop us from trying. In this project, machine learning is used to predict three-way result on football fixtures and applied to the field of football betting. LÄS MER