Sökning: "soccer"

Visar resultat 1 - 5 av 306 uppsatser innehållade ordet soccer.

 1. 1. Främre korsbandsskador inom professionell herrfotboll: I vilken utsträckning återvänder spelare till sin tidigare nivå?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Jonatan Henricson; Alexander Kuronen; [2022]
  Nyckelord :ACL; professional men’s football; return to play; performance level; soccer;

  Sammanfattning : Bakgrund Skador är vanligt förekommande i den professionella herrfotbollen och skador på det främre korsbandet (anterior cruciate ligament, ACL) är en skada med lång rehabiliteringstid. Efter en ACL-skada tar det i snitt 6,6 månader att återgå till träning och 7,4 månader att återgå till matchspel för spelare. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan träning- och matchbelastning för elitungdomsspelare i fotboll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Filip Tobiasson; Linus Westberg; [2021-11-01]
  Nyckelord :fotboll; fysisk belastning; player load; soccer;

  Sammanfattning : Fotboll är den sport i Sverige med flest antal deltagare på olika nivåer (Riksidrottsförbundet, 2021). Fotboll är en komplex idrott som har höga krav på den fysiska belastningen. LÄS MER

 3. 3. Icon passningstests reliabilitet och validitet hos unga manliga fotbollsspelare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Roj Murad; [2021]
  Nyckelord :ICON; maximal heart rate; passing and fatigue; ICON; maximala hjärtfrekvensen; passning och trötthet;

  Sammanfattning : Introduktion: Passningsförmåga är en av dom viktigaste förmågorna att utveckla hos unga fotbollsspelare. Forskning har även visat att passningsförmågan tenderar att försämras av trötthet, vilket kan uppstå under match. LÄS MER

 4. 4. Betydelse och beaktande av psykosociala faktorer vid rehabilitering efter fotbollsskada : En kvalitativ intervjustudie av fotbollsspelares upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Grelsson; Nathalie Stromski; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; social cognitive theory; soccer; psychological factors; social factors.; Fysioterapi; socialkognitiv teori; fotboll; psykiska faktorer; sociala faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är fotboll den idrott där flest personer skadar sig under idrottsutövning. Oavsett skada kan fotbollsspelaren behöva komma i kontakt med fysioterapeut för rehabilitering. Biopsykosociala faktorer är viktiga under rehabiliteringen då de kommer påverka individens möjlighet att återgå till fotboll. LÄS MER

 5. 5. Tätare spelschema på grund av pandemin Corona säsong 2020 –ökar det risken för korsbandsskor hos kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå? : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Frida Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Damallsvenskan; enkätstudie; fotbollsspelare; främre korsband; fysioterapeut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnliga fotbollsspelare löper större risk för att råka ut för främre korsbandsskador än män. Vad orsaken till detta är vet man inte bestämt men kan vara anledningar som exempelvis anatomiska, biomekaniska och hormonella orsaker. LÄS MER