Sökning: "Charles Taylor"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Charles Taylor.

 1. 1. Debatten kring Lugnetkyrkan : En undersökning av föreställningar om frihet, jämlik behandling och neutralitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Helena Sällström; [2019]
  Nyckelord :religion; frihet; jämlik behandling; neutralitet; diskriminering; samkönad vigsel;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver och analyserar den mediala debatt som uppkommer i och med en granskning gjord av P4 Dalarna av Lugnetkyrkan, en församling inom Evangeliska Frikyrkan (EFK). Församlingen viger inte samkönade par och anklagas för att diskriminera homosexuella och därför ställs bland annat kommun och högskola till svars för de samarbeten de har med församlingen. LÄS MER

 2. 2. Helgon, familjen och världen. En hagiografisk studie av efterföljelse som världstransformerande kraft

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anton Johnsson; [2018-08-06]
  Nyckelord :Hagiography; Saints; Discipleship; David Martin; Charles Taylor; Secularization; World; Clare of Assisi; Elizabeth Dirks; Helge Åkesso;

  Sammanfattning : This hagiographical study deals with Christian saints, in the broad sense of the word, who, in the pursuit of following Christ, have transgressed the will of their biological family. By employing the historical narrative and theory of the philosopher Charles Taylor and the sociological theory of David Martin the question is asked if these hagiographical cases should be seen as radical breaks with the social imaginaries of their respective times or whether they rather should be seen as in line with tendencies toward individualization and a more disembedded worldview. LÄS MER

 3. 3. Taylorregeln och negativa styrräntor : En empirisk analys av Taylorregelns relevans i Danmark, Schweiz och Sverige åren 2000-2018

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Charles Malmberg; John Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Taylor rule; key interest rate; rate of inflation; GDP gap; OLS; VAR; Denmark; Switzerland; Sweden; Taylorregeln; styrränta; inflation; BNP-gap; OLS; VAR; Denmark; Schweiz; Sverige;

  Sammanfattning : Inflationen har i många länder varit låg sedan finanskrisen 2008. I försök öka inflationstakten har centralbanker sänkt sina räntor till rekordlåga nivåer. I Danmark, Schweiz och Sverige har styrräntorna varit negativa. John B Taylor föreslog 1993 en makroekonomisk regel med syfte att kunna ge en prognos för styrräntan. LÄS MER

 4. 4. Romania’s disregarded minority? : A study of the challenges of the Rroma people

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ioana Andra Zamfir; [2018]
  Nyckelord :Rroma; Rromani; Romania; ethnicity; multiculturalism; minority rights;

  Sammanfattning : The Rroma people have a complex and highly contested narrative which is partly due to the fact that the Rroma are a homeless society, a society with no borders, no economy, no territory but with an origin. The perception of ethnicity itself is based on subjective interpretation and not based on some kind of scientific sociological truth. LÄS MER

 5. 5. Ignatiansk spiritualitet i Svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Cajsalisa Ejemyr; [2018]
  Nyckelord :Ignatiansk spiritualitet; Svenska kyrkan; Ignatius av Loyola; Martin Luther; Charles Taylor; Den subjektiva vändningen; Paul Heelas; Linda Woodhead; Subjektiveringsteorin; Karin Johannesson; Helgelse;

  Sammanfattning : Ignatius av Loyolas konkreta pedagogiska övningar attraherar samtidens kristna från olika samfund och i Svenska kyrkan växer intresset för den ignatianska spiritualiteten. Syftet med denna studie är att genom intervjuer, enkät och teori undersöka den ignatianska spiritualitetens framgång inom Svenska kyrkan i dag. LÄS MER