Sökning: "permits"

Visar resultat 1 - 5 av 314 uppsatser innehållade ordet permits.

 1. 1. Is Investment Leakage for the Swedish FDI-flows Caused by the EU ETS? A study examining the connection between the EU Emission Trading System and Swedish foreign direct investment flows in the iron and steel sector

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Anna Hedenbergh; Alma Hemberg; [2018-07-06]
  Nyckelord :EU ETS; carbon leakage; difference-in-differences; emission-intensive industries; Foreign Direct Investments FDI ; investment leakage; operational leakage; permits; Pollution Haven Effect; Porter Hypothesis; relocation; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : In the recent decades, the subject of a shift of emission from regions with stringent regulation to developing countries has arisen. At the same time, regulated countries such as Sweden has experienced less industrial growth. LÄS MER

 2. 2. Jaha du heter Ahmed! Tack för din jobbansökan men... : En studie om vad som krävs för att personer av utländsk härkomst ska få samma chans att kallas till anställningsintervju som svenskar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Cornelia Hörberg; [2018]
  Nyckelord :Active measures; Ethnic discrimination; Recruitment; Power structures; Structural discrimination; Unidentified job application;

  Sammanfattning : In recent years, Sweden has received a huge amount of immigrants and the number of people who have been granted residence permits has been record high. At the same time, the statistics show high unemployment among immigrants and many of them experience ethnic discrimination by not being called to employment interviews. LÄS MER

 3. 3. Jordförvärvslagen : Uppfylls syftet vid Jordbruksverkets och länsstyrelsens prövning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Frida Eskehed; [2018]
  Nyckelord :Land acquisition act; acquisition; Swedish Board of Agriculture; County Agencies; Jordförvärvslagen; förvärvstillstånd; Jordbruksverket; länsstyrelsen;

  Sammanfattning : Land that are used for agricultural purpose in Sweden are taxed by the 100-series. The land acquisition law can regulate acquisitions of agricultural land and permits are needed for acquisition. LÄS MER

 4. 4. Solcellsintegration i fastigheter : Påverkan på nyproduktion och det lokala energisystemet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Anton Sjögren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The energy system worldwide is under rapid change, and Sweden is not an exception. The market for solar cells has developed significantly over the last five years, and national treaties regarding a fully renewable electricity system by 2040 shows interest in a new energy system. LÄS MER

 5. 5. Bostadsförsörjning för nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Izabelle Ahlfors; Ebba Ullbrand; [2018]
  Nyckelord :Bostadsförsörjning; nyanlända; integration; segregation; flyktingar; asylsökande; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the last 10 years approximately one million people have applied for asylum in Sweden and 163 000 only during the big stream of immigrants in 2015. This put a huge pressure on the Swedish management of immigrants and the housing for this group of people. LÄS MER