Sökning: "George Eldon Ladd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden George Eldon Ladd.

  1. 1. Ett sekel av pentekostal eskatologi. En komparativ studie av den svenska pingströrelsens förändrade eskatologiska betoningar, från Lewi Pethrus bok Jesus kommer (1912) till Teologiska nätverket i Pingst och dess skrift Jesus kommer (2012)

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Oscar Svensson; [2016-10-20]
    Nyckelord :eschatology; Pentecostalism; Swedish Pentecostal Movement; apocalypticism; End Times; millennialism; John Nelson Darby; George Eldon Ladd; Lewi Pethrus; Thoralf Gilbrant; dispensationalism; Kingdom theology;

    Sammanfattning : Ett sekel av pentekostal eskatologi. En komparativ studie av den svenska pingströrelsens förändrade eskatologiska betoningar, från Lewi Pethrus bok Jesus kommer 1912 till Teologiska nätverket i Pingst och dess skrift Jesus kommer 2012. (A Centu-ry of Pentecostal Eschatology. LÄS MER