Sökning: "Gustav Cedervall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustav Cedervall.

  1. 1. Framgångsfaktorer och förbättringsåtgärder inom växtodling : en enkätstudie i Södermanland

    M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Gustav Cedervall; [2018]
    Nyckelord :framgångsfaktorer; förbättringsåtgärder; växtodling; Södermanland; organisk; gödsel; täckdikning; strukturkalkning;

    Sammanfattning : I det här arbetet har det gjorts en övergripande undersökning om vilka framgångsfaktorer och förbättringsåtgärder, som har störst betydelse för lantbrukare i Södermanland. Studien grundar sig på fyra frågeställningar som berör olika åtgärder inom växtodling och ifrågasätter deras betydelse i växtodlingsproduktion. LÄS MER