Sökning: "Håkan Skyttmo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Håkan Skyttmo.

  1. 1. Värdering och planering av företags teknologistrategi och affärsverksamhet: Betydelsen av ett integrativt konceptuellt ramverk

    M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

    Författare :Håkan Skyttmo; [2018]
    Nyckelord :Teknologistrategi; Ramverk; Technology Audit; Marketing Audit; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Bakgrund: Informationsteknologin har genomgått flera dramatiska förändringar under åren. Den senaste stora förändringen var uppkomsten av Internet. Internet skapade billiga och effektiva sätt att koordinera och utbyta information. LÄS MER