Sökning: "Hannah Morin Abrami"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hannah Morin Abrami.

 1. 1. Bortfallets effekter : En simuleringsstudie kring bortfallets påverkan på skattningen av trafikarbetets förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Hannah Morin Abrami; Tatevik Ghukasyan; [2014]
  Nyckelord :bortfall; bortfallssimulering; trafikarbetets förändring; trafikarbetesförändringen;

  Sammanfattning : Denna uppsats skrivs på uppdrag av Statisticon AB och syftar till att studera hur bortfall påverkar skattningen av trafikarbetets förändring (TF) från 2011 till 2012. Vi arbetar med data som samlats in timvis året runt från 83 mätstationer utplacerade i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Vinster i välfärden : En teoretisk analys av hur vinstintresset påverkar välfärdstjänsterna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Morin Abrami; [2013]
  Nyckelord :vinstintresse; välfärd; vinstmaximering; kostnadsminimering; kvasimarknad; vinstdrivande företag; friskola; privatisering;

  Sammanfattning : Vinstintressets effekter på välfärdstjänsterna är komplicerade att mäta, och om det är positivt eller negativt att vinstdrivande företag tillåts på välfärdsmarknaden är svårt att avgöra. Uppsatsen är en teoretisk analys som med nationalekonomiska teorier strävar efter att undersöka vad som talar för respektive mot vinstdrivande privata välfärdsbolag, dels genom en generell analys och dels med en applicering på skolan. LÄS MER