Sökning: "privatisering"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet privatisering.

 1. 1. Privatisering på ålderns höst : En studie av kvalitéskillnader i äldreboenden mellan kommuner med olika regiform

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :William Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :privatisering; privat aktör; äldreomsorg; kvalité; paneldata; ekonomisk analys;

  Sammanfattning : I dagens Sverige råder en samhällelig debatt om förekomsten av privata vinstsyftande aktörer inom äldreomsorgen. Det föreligger en allmän oro att företagens jakt på vinst går ut över de gamla. LÄS MER

 2. 2. Förbättring av strandskydd för att möta aktuella behov och intressen : En fallstudie av San Carlos de Bariloche, Argentina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Tilde Ericsson; Emil Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Shore protection; Shore protection legislation; Argentina.; Strandskydd; Strandskyddslagstiftning; Argentina;

  Sammanfattning : Strandområdens attraktivitet skapar intressekonflikter mellan allmänhetens rätt till stranden och privata intressens vilja att bygga vid vatten. Detta skapar ett behov av en fungerande lagstiftning som tillgodoser det olika intressena. LÄS MER

 3. 3. New Public Managements påverkan på den svenska arbetsmarknaden : En kritisk diskursanalys om privatiseringen av Arbetsförmedlingen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Teodor Wallentin; Kalle Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; Privatisering; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Arbetsförmedlingen står inför nya utmaningar. I denna uppsats har vi valt att utgå från Arbetsförmedlingens (2019) omvärldsrapport för att få en vidare förståelse kring den omdaning myndigheten står inför i och med privatiseringen. LÄS MER

 4. 4. Kommunernas dilemma kring avyttringar av Samhällsfastigheter : En analys av samspelet mellan det offentliga och det privata

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Olof Bergvall; Henrik von Bahr; [2020]
  Nyckelord :Public property; municipalities; privatization; demographics; ideology; moral hazard; Samhällsfastigheter; kommuner; privatisering; demografi; ideologi; moral hazard;

  Sammanfattning : Under senare år har antalet privata aktörer verksamma inom segmentet för samhällsfastigheter, en typ av fastighet där samhällsservice bedrivs, mångdubblats. Cirka 85 procent av dessa fastigheter bedöms finnas i kommunal, regional eller statlig ägo, men allt större andel förvärvas av privata aktörer. LÄS MER

 5. 5. Skulle inte alla med? : En diskursanalys av särbehandlingen av personer med funktionsnedsättning i Arbetsförmedlingens omstrukturering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera-Lisa Stöhr Thorell; [2019]
  Nyckelord :New Public Management; Socialdemokraterna; Januariöverenskommelsen; Arbetsförmedlingen; Diskursanalys; Diskursteori.;

  Sammanfattning : I en politisk kompromiss mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet beslutades att Arbetsförmedlingen ska omstruktureras. Privata aktörer ska förmedla arbeten till medborgarna istället för myndigheten. Beslutet ska inkludera alla grupper i samhället, förutom personer med funktionsnedsättning. LÄS MER