Sökning: "privata aktörer"

Visar resultat 1 - 5 av 560 uppsatser innehållade orden privata aktörer.

 1. 1. Utredning om lönsamhet av solceller för privata hushåll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Abdullah Al-Jadirji; [2024]
  Nyckelord :electricity consumption; electricity production; payback period; investment support; electricity bill; elförbrukning; elproduktion; återbetalningstid; investeringsstöd; elräkning;

  Sammanfattning : År 2015 fastställde FN 17 globala mål för hållbar utveckling. Delmål 7.2, en del av det sjunde målet om hållbar energi för alla, anger att den globala andelen förnybar energi behöver öka för att minska effekterna av fossila bränslen. LÄS MER

 2. 2. Laddinfrastruktur som verktyg : En studie om jämlikhetsfrågor i samband med utbyggnaden av laddinfrastruktur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Oliver Pettersson; [2024]
  Nyckelord :elbil; laddinfrastruktur; jämlikhet; kommun; planering;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats i samhällsgeografi med inriktning på planering undersöker hur samhällsplanerare arbetar med att främja elbilar genom att bygga laddinfrastruktur. Uppsatsen lägger vikt vid samhällsvetenskapliga frågor snarare än tekniska i omställningen mot ett samhälle med fossilfria personbilar. LÄS MER

 3. 3. “Även om social blandning inte är en magisk lösning så är det viktigt för social stabilitet i ett mångfaldigt samhälle” : En studie om inställningen till social blandning hos aktörer inom bostadsförsörjning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nickol Pajor; Amanda Rindesparr; [2024]
  Nyckelord :social blandning; bostadsförsörjning; bostadssegregation; jämlikhet; rättvisa;

  Sammanfattning : Bostadssegregation och växande sociala klyftor är aktuella samhällsproblem som kan vara svåra att hantera. Tidigare forskning visar att social blandning kan ha positiva effekter på integration och samhällsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Svensk solenergiutveckling i Afrika. En studie om svenska aktörers investeringar inom solenergi i Afrika söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Jonathan Lind Eriksson; Mattias Jakobsson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Solenergi; Afrika söder om Sahara; SDG 7; solenergiinvesteringar; klimatförändringar; fattigdom; solcellsparker;

  Sammanfattning : Afrika söder om Sahara är den region i världen med den största utbredda fattigdomen. En indikation på detta är bristen på elektricitet, där två tredjedelar av hushållen står utan. LÄS MER

 5. 5. Kommunernas Dilemma En kvalitativ studie om privatiseringen av de svenska stadsnäten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Larsson; Anton Berg; [2023-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera varför vissa svenska kommuner sålt sina fiberstadsnät till privata aktörer och därefter lyfta potentiella framtida utmaningar dagens fibermarknad kan stå inför. Uppsatsen har genomfört intervjuer med respondenter från kommuner som sålt sina stadsnät, IP-Only som privat aktör, Helsingborgs kommun som inte sålt sitt stadsnät och branschexperter från Svenska Stadsnätsföreningen och Post- och Telestyrelsen. LÄS MER