Sökning: "privata aktörer"

Visar resultat 1 - 5 av 473 uppsatser innehållade orden privata aktörer.

 1. 1. Regiformens Inverkan - En studie om sambandet mellan dödlighet i covid-19 och regiform på Sveriges äldreboenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Arvid Blom; Ellen Hemmingsson; [2022-02-28]
  Nyckelord :privatisering; privata aktörer; äldreomsorg; covid-19;

  Sammanfattning : Privatiseringen av välfärdstjänster i Sverige har under decennier varit föremål för diskussion. Kritiker till privata aktörers utbredning inom äldreomsorg har menat att säkerheten på äldreboenden äventyras, medans förespråkare har hävdat att privatisering ger vårdföretag incitament till högre kvalitet och effektivare vård. LÄS MER

 2. 2. Optimisation of a LOX/Ethanol rocket engine ignition

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Pierre Collard; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For more than half a century, humanity has achieved the feat of extracting itself from the earth's atmosphere and sailing into space, broadening the spectrum of knowledge and curiosity. Although space market seemed mastered and stable the arrival of new private players has reorganized the sector through new technological choices. LÄS MER

 3. 3. Bostadsbyggande och utsläppsminskningar : Hur aktörer inom bostadsbyggande och bostadsförsörjning ser på att skapa bostäder som förhåller sig till Sveriges klimatmål och åtgärder för ett minskat byggbehov

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ellinor Levander; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är de mänskliga aktiviteterna som genom växthusgasutsläpp orsakar den globala uppvärmningen. För att begränsa utsläppen av växthusgaser har Sveriges stiftat en klimatlag som innebär att Sverige ska var klimatneutralt år 2045. LÄS MER

 4. 4. Digitala vårdapplikationer, avlastning eller belastning för den offentliga primärsjukvården? En studie om hur organisationsarbetet inom primärvården har förändrats med avseende på digitala vårdapplikationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amalie Lennartsson; Helena Blomström; [2021-12-02]
  Nyckelord :Digitala vårdapplikationer; Offentlig primärvård; Kvalitè; Ekonomi; Vårdköer;

  Sammanfattning : Till följd av digitaliseringens utveckling och Covid-19, så har introduceringen av digitala vårdapplikationer fått ett stort genomslag på den svenska marknaden. De privata aktörerna var bland de första att kunna erbjuda konsumenter vård via digitala vårdapplikationer och i syfte att minimera vårdköerna, och öka tillgängligheten inom primärvården, subventionerade regionerna dessa besök. LÄS MER

 5. 5. Styrning inom svensk sjukvård. En jämförelse mellan privat- och offentlig regi - Vad får vi för pengarna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Nilsson; Elias Zackrisson; [2021-09-09]
  Nyckelord :sjukvård; ekonomistyrning; offentligt finansierad sjukvård; incitament; privatfinansierad sjukvård; vinst i välfärden;

  Sammanfattning : Sammanfattning Sedan sent 1800-tal har Sverige systematiskt utvecklats till att bli en framgångsrik välfärdsstat som baseras på trygghet och jämlikhet bland svenska medborgare. Den skattefinansierade sjukvården har kommit att bli en självklarhet för medborgarna. LÄS MER