Sökning: "Hans Henrik Malmström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hans Henrik Malmström.

  1. 1. Versus; Maktkamper i August Strindbergs dramatik

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

    Författare :Jerry Malmström; [2007]
    Nyckelord :General and comparative literature; Teatervetenskap; Theater theory and history; Till Damaskus; Fröken Julie; Teater; Maktkamp; August; Strindberg; Henrik; Ibsen; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Languages and Literatures; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar det genomgående motivet av maktkamper i August Strindbergs dramatik. Konflikten är en essentiell ingrediens i praktiskt taget all berättande men Strindberg går ofta längre i sina dramer. LÄS MER